Combo 01 - Phần mềm Tính tiền , máy in bill  cho quán Cà Phê[giaban]1900,000[/giaban] [ma]COMBO01[/ma] [mota]
1.Phần mềm Tính tiền quán cà phê
2. Máy in Bill K58mm
3. 10 Cuộn giấy in cho ban sự dụng trong 2 tháng
[/mota]

 [chitiet]
1.Phần mềm Tính tiền quán cà phê
giá niên iết : 2.450.000đ
2.Máy in Bill K58 giá niên iết : 1.300.000đ
3. 10 cuộn giấy 1 cuộn giá : 5500đ
 [/chitiet]
[chinhsach]
- Bảo hành vĩnh viễn phần mềm
- Bảo hành 1 năm đối với phần cứng
[/chinhsach]

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC