Combo 01 - Phần mềm Tính tiền , máy in bill  cho quán Cà Phê có tích hợp quản lý kho hàng[giaban]4100,000[/giaban] [ma]COMBO02[/ma] [mota]
1.Phần mềm Tính tiền quán cà phê , Có Key bản quyền kho hàng hóa
2. Máy in Bill K58mm
3. 10 Cuộn giấy in cho ban sự dụng trong 2 tháng
[/mota]

 [chitiet]
1.Phần mềm Tính tiền quán cà phê
giá : 4.900.000đ
2.Máy in Bill K58 giá : 1.300.000đ
3. 10 cuộn giấy 1 cuộn giá : 5500đ
 [/chitiet]
[chinhsach]
- Bảo hành vĩnh viễn phần mềm
- Bảo hành 1 năm đối với phần cứng
[/chinhsach]

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC