Combo 04 - Phần mềm Tính tiền Shop có quản lý kho, máy in bill , máy quét mã vạch [giaban] 6326,000[/giaban] [ma]COMBO04[/ma] [mota]
1.Phần mềm Tính tiền cho SHOP có Key quản lý kho hàng
2. Máy in Bill K80mm
3.Máy quét mã vạch đơn tia
4. 10 Cuộn giấy in cho ban sự dụng trong 2 tháng
[/mota]

 [chitiet]
1.Phần mềm Tính tiền SHOP có key quản lý kho
giá : 3.450.000đ
2.Máy in Bill K58 giá  : 2.500.000đ 
3.Máy quét mã vạch đơn tia giá : 1.300.000đ
4. 10 cuộn giấy  giá : 5500đ x 10 cuộn
 [/chitiet]
[chinhsach]
- Bảo hành vĩnh viễn phần mềm
- Hộ trợ cài đặt online và hộ trợ về sau mãi mãi
- Bảo hành 1 năm đối với phần cứng
[/chinhsach]

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC