[tintuc]
Có bạn hỏi ! Khi Làm phiếu 1 ngày ( Ví dụ : 27/11/2017) tại thời điểm lập phiếu và in phiếu Ok hết,
Nhưg do Mấy ngày sao bên khách hàng làm mát phiếu muốn in lại (ngày 04/12/2017) thì View phiếu nó hiện thị đúng ngày hiện hành , Làm thế nào để Sửa ngày đó ?!

ngày hiện thị trên mẫu in khi view lại 


Ngày làm trên Phiếu nhập

Đôi lúc ngày trên giấy tờ rất quan trọng nó ảnh hưởng đến nhiều thứ và nhất là khi liên quan đến tiền bạc !

Sau đây mình chỉ các bạn cách khắc phục 

- Vào phiếu thu tiền làm một phiếu thu sau đó vào mẫu phiếu sữa mẫu phiếu thu tiền nhé 
tại ô tháng và năm sữa ta nhấp vào và chọn ( như hình ) 

Nhấp vào ô trên ta có cửa sổ mở ra như hình , Xóa [date]


Chọn lại như hình ( ngày lập ... )

Sau khi chọn xong tại ô tháng ( hoặc năm ) ta chọn sẽ chạy ngay tháng hiện hành tuy nhiên nó sẽ chạy dạng  ngày/tháng/năm ( ví dụ : tháng : 04/12/2017 - trong khi ta chỉ cần : tháng : 12

vậy làm sao để định dạng ?! - ta làm như sau : Vâng như vậy là OK nhé,

Bài viết còn thiếu sót mong được góp ý

Chúc các bạn Ngyà mới thành công :)

Xem thêm : Link dowload 3 phần mềm Dân Trí Soft mới nhất 
Xem thêm : Phần mềm quản lý Xuất nhập tồn bằng Excel ( bản Full ) 
[/tintuc]

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC