Nguyên lý : Phần mềm Bartender sẽ truy cập vào database của server và truy xuất các trường dữ liệu từ table trong database! Ví dụ DantrisoftPosV21 … 

Cách thực hiện :
Sau khi tạo mẩu in tem phù hợp với giấy và loại máy in mã vạch chọn :
+ File -> Database Connection Setup … (Ctrl + D)

+ Chọn Next


+ Chọn SQL Server và nhấn Next


+ Chọn Setup để cài đặt lựa chọn và truy cập Database


+ 1 Nhấn Refresh để tìm Database có trong máy tính hoặc mạng cục bộ, chọn SQL Server chứa dữ liệu data phần mềm có danh sách hàng hóa cần in mã vạch (Ở đây là ThanhPham\SQLEXPRESS)


+ 2 Lựa chọn quyền truy cập


Giải thích : Đối với máy Server thì sẽ dùng quyền Sa để truy cập database nên sẽ chọn đc “User Windows NT Integarted security”, tương tự với máy Client thì chỉ dùng được user được cấp quyền cho trước, ở đây máy client là dantrisoft/dantrisoft mặc định
+ 3 Lựa chọn database có trong Server đã chọn ở bước 1 chứa dữ liệu hàng hóa của phần mềm DanTriSoft POS, ở đây là “DanTriSoftPosV21”


Nhấn “Test Connection” sẽ báo như hình là được và nhấn OK và chọn Next
+ Lựa chọn table sử dụng


Ở đây cần chọn “S00T_DMGiaBan_Item” và “S00T_HangHoa” từ form “Available Tables” và nhấn Add để đẩy qua “Tables to User”
Giải thích: Vì trong Table “S00T_DMGiaBan_Item” chưa có trường tên hàng hóa nên cần kéo thêm Table “S00T_HangHoa” để lấy tên hàng hóa và việc tiếp theo cần làm là Join 2 Table này lại 1 để nó hiểu nhau, giữa 2 Table này sẽ có chung với nhau 1 trường là Mã hàng hóa nên lấy nó làm key chung
+ Nhấn Next và qua bước tiếp theo


Ở đây quan trọng các thông tin sau
Left Table : S00T_DMGiaBan_Item
Left Field  : MaHang
=
Right Table : S00Thanghoa
Right Field  : MaHang
Join Type : Inner
+ Chọn “Generate Join Table” và tiếp Continues


+ Finish


+ Chọn OK
Bước tiếp theo cấu hình thông tin cho mẩu in tự nhận


+ Chuột phải vào Text trên cùng là tên hàng hóa chọn Properties


+ Chọn Data Source và chọn Type+ Nhấn xổ xuống và chọn loại Data là : “Database Field” chọn Next


+ Field Name : Chọn S00T_HangHoa.TenHang_V -> Nhấn Finish và Close
Làm tương tự và chọn trường Mã Hàng hóa cho Barcode và giá bán
Done. Tới đây là đã hoàn thành tạo file in cho khách hàng dùng để in mã hàng có trong danh sách hàng hóa
Có thể nhấn nút
 để đổi hàng hóa cần in mã vạch

Ngoài ra có thể áp dụng cách tương tự cho file Excel danh sách hàng hóa …
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham khảo bài hướng dẫn In Mã Vạch BarCode bằng phần mềm Bartender 10.1 truy xuất data từ phần mềm DanTriSoft do Mr Thành Phạm viết, chúc các bạn thành công! Mọi chi tiết có thể liên hệ 0908.278.807 để được giải đáp! Cảm ơn

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC