Khi cài đặt SQL Server đôi khi bạn sẽ gặp phải lỗi 1603 như hình
Kết quả hình ảnh cho sql server 2005 error 1603 windows 7
Nguyên nhân:

 • Sự cố này xảy ra do bạn đặt bộ cài đặt ở thư mục không hợp lý hoặc thư mục bị giới hạn quyền đọc/ghi
 • Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn bắt đầu quá trình cài đặt SQL Server 2005 từ một cặp chia sẻ trên mạng hoặc trên một ổ đĩa cứng khi thư mục đã được sao chép từ đĩa CD cài đặt SQL Server 2005.
Giải pháp:
 • Bạn đặt bộ cài SQL Server này ra một thư mục khác ngoài ổ đĩa bạn cài bị lỗi, có thể đưa qua ổ đĩa E hoặc F ...
 • Khởi động lại máy tính và tiếp tục cài đặt
Thông tin:
 • Để sao chép các tệp cài đặt SQL Server 2005 CD sang một vị trí và sau đó cài đặt SQL Server 2005 từ vị trí đó, hãy làm theo các bước sau:

 • Lưu ý Trong ví dụ này, thư mục D:\SQLServer2005 là vị trí mà bạn muốn sao chép các tệp từ đĩa CD cài đặt SQL Server 2005.

 • Trong thư mục D:\SQLServer2005, tạo hai thư mục con sau:
  • Máy chủ
  • Công cụ
 • Sao chép tất cả các tệp từ đĩa CD cài đặt SQL Server 2005 tên máy chủ thư mục D:\SQLServer2005\Servers.
 • Sao chép tất cả các tệp từ đĩa CD cài đặt SQL Server 2005 có tên là công cụ vào thư mục D:\SQLServer2005\Tools.
 • Mở thư mục D:\SQLServer2005\Servers, và sau đó bấm đúp vào Setup.exe để bắt đầu chương trình thiết lập SQL Server 2005.
 • Tương tự, nếu bạn tải xuống SQL Server 2005 phát triển Community Technology Preview (CTP) từ trang tải xuống MSDN, sản phẩm đầy đủ được chia thành hai bản tải xuống riêng biệt. Để thực hiện một cài đặt đầy đủ của SQL Server 2005, bạn phải tải xuống tệp máy chủ và công cụ thư mục có tên là máy chủ và công cụ. Ngoài ra, Giữ các thư mục cấp cùng một thư mục hoặc thư mục gốc của ổ đĩa trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC